Čtenářská soutěž

13.03.2013 20:16

Každý rok je březen na naší škole ve znamení knih, předčítání, představování oblíbených knih, burzy knih a čtenářské soutěže.
V naší třídě se zúčastnilo třídního kola čtenářské soutěže 18 dobrých čtenářů a čtenářek. Hlasováním děti rozhodly, že se vítězem stává Tomáš, který naší třídu bude reprezentovat ve školním kole čtenářské soutěže.Tomáš četl text z krásné literatury, vyprávěl a četl ze své vlastní knihy. Všichni soutěžící byli posléze odměněni nejen potleskem, ale i věcnými dary, knihami, sladkostmi a pamětními listy. Foto

 

—————

Zpět