Klauník Notík a slečna Písnička

20.03.2012 19:56

V pondělí 19. 3. jsme se v "nové Svobodě" seznámili s Klauníkem Notíkem a slečnou Písničkou, které jsou muzikální, umí hrát na klavír a flétnu, mají dar bezprostřední komunikace s dětmi a smysl pro humor. Jejich konání působí jako dobrodružná cesta do říše hudby, kde zvědavě spolu s dětmi objevují její hudební zákonitosti a projevy v každodenním životě. Představení nenásilně vychází ze základů hudební nauky: co je to tón, jak vzniká, co je to rytmus, co vše jde tóny vyjádřit, nálady, atmosféry. Prostřednictvím krátkých humorných příběhů a formou personifikace různých hudebních termínů (stupnice, houslový klíč, nota půlová atd…) umožňují dětem proniknout do tajemství hudby, pochopit ji a hlavně si v ní hrát. Představení se nám moc líbilo. Foto

—————

Zpět